Bel Rara

February 28, 2014
By
+1
0
  

Ok atis bel rara forme fin 2008 sa ki fé nou formë bel rara se te rara lakay ki te vinne jwe Nan yon festival Orlando so nou mete tét nou ansanm nou forde bel rara but Nan bel rara we te mwen avec fre m Nan maestro Steven ki te kon jwe instrument se l man nou te bay yon neg all achte instrument ayiti pou nou li vinni avec twoi gwen konne soti ayiti neg yo pat avec rara port au prince se te se l mwen avec frem Nan ki te abitie avec rara port au prince so m rele manmanm ayiti m fel voye yon jeu kone pou mwen so mwen avec frem Nan moutre neg yo jwe instrument yo nou te vinne Gen nesly fre lucksene tanbouiner raram Nan avec nou pou de twoi moi so juiler 2009 nou fé yon fas karë avec rara lakay nou minm ka di raralakay avec bel rara se papa a pitit paske se yo ki te inspire nou pou n fonde bel rara nou te vinne gin choupite shabba band vine fé yon repetition
avec nou pou bien diw chulo bel
rara te ap jwe rite golobo anba lavile nou te vine gin Patrick fa avec nou ki te ap fè nou jwe rite no shabba ni anvai dega ni raram melange ansanm nou te Gen ti aton ki te yon support bel rara se yon rara ki renmen tande ide pwofesionel yo mwen menm mwen pap di ke mwen pifó ke yon lót neg but paskë mwen te respecte talen Patrick fa e paske mwen te kon pran ide Nan minl mwen ka di kë mwen vine pifó ke jan mwen te yë mwen ka jwë mesi instrument Nan yon rara akose de Patrick fa


Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Comments

Powered by Facebook Comments

Magazine


Blog

Views